Mitä ravintovalmennuksessa tapahtuu?

Ravintovalmennus ottaa yksilön huomioon fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja emotionaalisena kokonaisuutena. Se auttaa asiakasta ymmärtämään omaa syömiskäyttäytymistään sekä sitä mitkä asiat ohjaavat meidän toimintaa. Huonot elämäntavat eivät ole syy vaan seuraus jostain. Ravintovalmennuksessa tartumme niihin syihin, jotka aiheuttavat huonoja elämäntapoja.

 

* * * 

Kun asiakas ottaa yhteyttä minuun, hän on usein jo jonkin aikaa mielessään työstänyt ravintoon ja terveyteen liittyviä asioita. Hänellä voi olla erilaisia syömiseen ja painonhallintaan liittyviä epäonnistuneita kokeiluja, huolta omasta terveydestä tai jopa pelkoa sairastumisesta. Näillä asiakkailla motivaatio muutokseen on jo lähtökohtaisesti melko hyvä. Toinen selkeä asiakasryhmä ovat he, jotka ennakoivasti haluavat huolehtia hyvinvoinnistaan ja tarkistuttavat ruokailutapojaan.

 

Asiakasprofilointi

 

Olipa ravintovalmennuksen aloittamiseen mikä tahansa syy, valmennus käynnistyy aina asiakasprofiloinnista. Asiakkaalle profilointi näkyy kyselyinä, haastatteluina ja mittauksina, joilla selvitän asiakkaan ruokailutottumusten taustaa, painohistorian, nykyiset ravintoon liittyvät tavat ja tottumukset. Profilointi auttaa ymmärtämään, missä kohtaa muutosprosessia asiakas on juuri nyt. Tämä tieto on tärkeä, jotta pystyn valmentamaan häntä oikein ajoitetuilla ja kohdistetuilla toimenpiteillä. Valmentajan on turha yrittää boostata asioita pelkkää positiivisuutta uhkuen, kun asiakas oikeasti tarvitsee tiukkoja faktoja, vaihtoehtoja ja käytännön keinoja muutoksen toteuttamiseen. Boostaamisenkin aika tulee...

 

Asiakkaan syömiseen liittyvät haasteet ovat usein vain ilmentymiä erilaisista taustatekijöistä, jotka ohjaavat häntä hyvinvoinnin kannalta väärään suuntaan. Taustatekijöiden selvittäminen yksin voi olla hankalaa, jopa mahdotonta. Ne voivat kummuta hyvinkin kaukaa ja liittyä kaikkeen muuhun kuin ravintoon ja syömiseen! Asiakkaan käyttäytymismalleihin pääsee kiinni mm. motivoivan haastattelun avulla. Kysymällä, kuuntelemalla, varmistamalla ja vahvistamalla asiakkaan kertomusta, hän usein oivaltaa itse keskustelun kuluessa hyvinvointinsa kannalta heikot käyttäytymismallit.

 

Ohjausmalli

 

Valmennuksen ohjausmallissa asiakas oppii hiljalleen auttamaan itse itseään ja säilyttää näin autonomiansa. On ehdottoman tärkeää, että asiakas kokee olevansa itse muutoksen ohjaimissa. Minun tehtäväni on tukea ja kyseenalaistaa asiakkaan asenteita ja sitkeässä istuvia uskomuksia. Tehtäväni ei ole tarjota valmiita standardiratkaisuja, sillä jokaisen on itse todettava mikä toimii omassa elämässä. Kun asiakas sitten löytää itselleen toimivan tavan, sitä tapaa on helppo noudattaa loppuelämä.

 

Pienet ja suuret repsahdukset ovat valmennuksen arkea. Ne kuuluvat asiaan ja ovat oivallinen hetki arvokeskustelulle. Repsahdus syö asiakkaan motivaatiota. Minun tehtävä on vahvistaa motivaatiota ja varmistaa, että matka jatkuu repsahduksesta huolimatta. Sisäinen motivaatio on se käyttövoima, jota asiakas tarvitsee ponnistaessaan eteenpäin.

 

Arvot

 

Sisäisen motivaation löytäminen ja ylläpito vaatii omien arvojen tuntemista. Arvot ohjaavat käyttäytymistämme ja osaamme ne kysyttäessä varmasti nimetä. Työssäni olen kuitenkin huomannut, että asiakkaani ei välttämättä näe arvojensa ja arjen käyttäytymisen kytkentää. Hän saattaa toimia ulkoisten paineiden alla tai hetkellisten mielitekojen johdattamana täysin omien arvojensa vastaisesti. Arvojen vastaisen käytöksen seurauksena on tyytymättömyys omaan tekemiseen, itsesyytökset, epämääräinen ahdistus ja paha mieli. Nämä tunnetilat taas voivat viedä asiakkaan käytöstä vielä huonompaan suuntaan. 

 

Arvokeskustelulla kirkastamme arvojen ja tekojen yhteyttä, nostamme ne paremmin tietoisuuteen. Kuulostaa mahtipontiselta, mutta on hyvinkin arkista tekemistä. Puhumme asiakkaalle tärkeistä elämän asioista, niistä joiden merkitys elämässä on suuri. Kun ne lausutaan ääneen, opitaan tuntemaan ja vaikka kirjoitetaan ylös, niihin on helppo tiukan paikan tullen nojata. Ne ovat se selkäranka, joka tukee valintoja oikeaan suuntaan, ulkopuolisista paineista huolimatta.

 

Tavoite ja keinot

 

Valmennus vie asiakasta kohti tavoitettaan arvojen avulla. Yhteisesti sovimme ne käytännön keinot, jotka tukevat arvojen mukaista toimintaa ja joilla sovittuun tavoitteeseen mennään. Minä tarjoan vaihtoehtoisia keinoja muutoksen tekoon, asiakas päättää, minkä valitsee. Valinnan jälkeen ainoa vaatimukseni on, että valittua keinoa todella käytetään. Tästä asiakas on tilivelvollinen minulle. Puheet ovat puheita, mutta vasta teot tuovat tuloksia. Säännöllinen tekemisen seuranta ja tarvittaessa suunnan hienosäätö ovat onnistuneen muutoksen edellytyksiä. 

 

Elämää eletään, kukin omalla tahdilla ja tavalla, mutta oman hyvinvoinnin kannalta parempia valintoja voit onneksi tehdä joka päivä - vieläpä useasti päivässä.

 

 

Naama sanojen takana, lounaskeiton virittelyn lomassa! 

#nomakeup #naturallook

 

 

 

Share on Facebook
Please reload

Viimeisimmät

12.3.2019

Please reload

Arkisto
Please reload

© 2020 by True Food

Rekisteriseloste

BACK TO TOP